Aktivizujúce metódy I
praktický workshop

Workshop je určený pre učiteľov, ktorí chcú obohatiť svoju výučbu o interaktívne a motivujúce aktivity prostredníctvom:
Word Art (grafický nástroj na úpravu textu či vizualizáciu kľúčových pojmov), Wordwall (nástroj, ktorý umožňuje vytvárať aktivity na vyučovanie - krížovky, kvízy, šibenice, flasch karty, anagramy), PowerPoint (interaktívne vzdelávacie aktivity napr. tic-tac-toe, pexeso, 5proti5, jeopardy), FreeMind (softvér na tvorbu myšlienkových máp, ktorý umožňuje vizuálne organizovať a usporadúvať myšlienky, nápady a informácie z preberaného účiva v prehľadnej a hierarchickej forme), Canva (online nástroj na
grafický dizajn, ktorý umožňuje vytváranie prezentácií, vizitiek, plagátov, pohľadníc, banerov, pozvánok), Kahoot (interaktívna online platforma pre vzdelávanie, ktorá umožňuje vytvárať a hrať kvízy, hry a súťaže vo vizuálnom učebnom prostredí).
Lektorky: 

   Jana Pálfyová
   Učiteľka anglického jazyka na Súkromnej strednej odbornej škole –odbor Informačné a digitálne technológie.
   Miroslava Štaffenová
   Učiteľka na základnej škole, učí slovenský jazyk a literatúru a občiansku náuku.
   Adriana Tvrdá
   Stredoškolská učiteľka a spoluzakladateľka OZ Cesty k podnikaniu.


O workshope:

  • nácvik úpravy textu, vizualizácie kľúčových pojmov z učiva vo WordArte
  •  tvorba, funkcie a možnosti vzdelávacích a zábavných aktivít vo wordwall
  •  názorný príklad ako využiť PowerPoint na tvorbu rôznych didaktických hier
  •  vytvorenie vlastnej interaktívnej hry prostredníctvom online platformy Kahoot
  •  oboznámiť sa s aplikáciou FreeMind slúžiacou na tvorbu myšlienkových máp
  • rozvoj dizajnových zručností prostredníctvom nástroja Canvy
O absolventovi :
  • Absolvent sa oboznámi a vyskúša si s prácu v online prostredí WordArtu.
  • Absolvent kurzu sa naučí vytvárať, upravovať a prispôsobovať aktivity vo wordwall pre svojich žiakov.
  • Absolvent kurzu vytvorí 5 aktivít vhodných na vyučovanie konkrétnych vyučovacích hodín vo wordwall.
  • Absolvent workshopov FreeMind, Canva, Kahoot a tvorba didaktických hier v PowerPointe získa cenné zručnosti a nástroje pre tvorbu interaktívnych prezentácií a výučbových materiálov a prezentácií.
Rozsah:
2 - 4 hodiny