Aktivity pre učiteľov

Workshopy, webináre pre pedagógov

  • Využitie digitálu pre vzdelávanie nových pedagogických postupov
  • Vizualizácia v online vzdelávaní – kreativita, prezentácia
  • Osobnostný rozvoj žiaka, študenta – objavenie vlastných talentov, osobná swot, smart ciele, vizion board, hľadanie vlastného prečo..
  • Hľadanie vlastnej cesty, každý, kto hľadá zmysel a uplatnenie podniká so sebou, sebaprezentácia
  • Hľadanie nápadov a riešení , metóda na kreatívne riešenie nápadov, vizualizácia nápadov, vývoj produktov,
  • Prezentačné programy , elektronická nástenka
  • Komunikácia – nenásilná komunikácia
  • Zážitkové vzdelávanie k podnikateľstvu
  • Kritické myslenie - práca s informáciami, argumentácia
  • Spätná väzba vo výučbe, spätný pohľad na danú aktivitu

Konferencie

Vzdelávanie a svet práce. Technológie a humanita. Automatizácia, digitalizácia, robotizácia, virtuálna realita, zdieľaná ekonomika. Humanitná spoločnosť, sociálna a emocionálna inteligencia, charakter a etika človeka. Zručnosti a vzdelávanie v 21. storočí, ako učiť mileniánov.

Konferencia: Ako začať... 2023
Konferencia: Ako začať... 2022
Konferencia: Budúcnosť tu a teraz - 2019