Ako začať...2023

Konferencia  1.6.2023

Konferencia „Ako začať...“,
druhý ročník podnikateľskej udalosti organizovaný školou SOŠ sv. Jozefa Robotníka a občianskym združením Cesty k podnikania prináša inšpiráciu a podnikateľské príbehy do stredných škôl, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa jej - Obchodná akadémia Veľká Okružná, Gymnázium sv. Františka, Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris a Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského. Konferencia predstavila šesticu podnikateľov – exallievov tentokrát od stredného Slovenska až po západ. Bola rozdelená do troch častí.
V prvej časti konferencie zdieľali svoje príbehy, skúsenosti, cenné rady podnikatelia „seniori“ - Martin Brigant, vinárstvo BRIGANT, Pavol Smolka, hudobník, manažér, majiteľ nahrávacieho štúdia, Miloš Čaladík - majiteľ spoločnosti RECHTYS, okrem iného výroba reklamných predmetov a pracovných odevov.
Druhá časť konferencie bola venovaná podnikateľom „juniorom“ – Jakub Katrenčík, stolárstvo, Erika Vavrušová – KRAMIENKY, Marek Pekár a Tibor Jopčík – zakladatelia a spoločníci firmy MT cars.
V tretej časti konferencie sa konala panelová diskusia, ktorá priniesla odpovede na zaujímavé otázky, bohatú výmenu názorov, príležitosť vypočuť si rôzne perspektívy a podnikateľské stratégie.
Počas prestávok na všetkých prítomných čakal na školskom dvore príjemný zvuk klavíra, foto kútik, prezenty, občerstvenie a pre tých „skôr“ narodených aj ochutnávka vína. Bol to čas pre networking a vytvárania nových vzťahov.
Konferencia „Ako začať ....“ sa stala akýmsi mostom, ktorý spojil podnikateľov - exallievov z rôznych častí Slovenska a študentov. V mysliach účastníkov zostala povzbudivá myšlienka „ Každý začiatok je možný, a že úspech neprichádza ľahko, ale vyžaduje si tvrdú prácu, vytrvalosť a odhodlanie, ale aj chuť prekonávať prekážky, ktoré neznamenajú pád, ale začiatok niečoho nového“.