"Ako začať..."

Konferencia 1.6.2022

OZ Cesty k podnikaniu v spolupráci s SOŠ sv. Jozefa Robotníka zorganizovali konferenciu venovanú podnikaniu. Hostia priblížili svoje skúsenosti z podnikateľských začiatkov. Každý z nich porozprával svoj príbeh o tom, ako začali, s akými prekážkami sa stretli, čo ich dvíhalo znova vstať a nevzdať to až doteraz, podelili so svojimi plánmi, odhalili pred nami aj svoje súkromie.

 Cieľom konferencie bolo prepájanie "služobne“ starších so "služobne" mladšími podnikateľmi, ktorí boli formovaní saleziánskou výchovou. Konferencia mala zároveň ambíciu byť jednou z platforiem prehlbovania vzťahov medzi cirkevnými školami Žilinskej diecézy. Zúčastnili sa tak na nej  školy  Obchodná Akadémia sv. Tomáša Akvinského zo Žiliny a Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti z Čadce. V prvom bloku sa predstavili podnikatelia exallievi „seniori“ – Václav Faltus (Zlaté zrnko), Michal Podolský (MP Clean) a Martin Královič (PS Events).

Druhý blok patril podnikateľom exallievom „juniorom“ – Eliška Klinovská (alicheva,aleluya), Martin Maďar (študent – živnostník), Anna Spišiak Houbova (v.l.n.k.a.sk.), Matúš Michalec (MC Interiér), Michal Bartek, Kristína Kubáňová, Mária Obšivánová (študenti -ThrowBac Graphics).

Tretí blok „panelová diskusia“ bol venovaný otázkam z publika. Žiaci mali možnosť diskutovať o nastolených témach aj v osobných rozhovoroch, zdieľať sa so svojimi postrehmi či porozprávať sa s rečníkmi.

Je dôležité v živote každého z nás nájsť svoje miesto, nemyslieť si, že my to dáme, ale nechať sa viesť „Najvyšším“ a mať na pamäti, že naša budúcnosť je dôležitejšia ako naša minulosť a ten najlepší spôsob „Ako začať ...“ je prestať rozprávať a začať niečo robiť!