Vaše  2%  prepájajú...

V roku 2022 Vaše 2% ...

prepájali svety. Realizovali aktívne, zážitkové a kreatívne vzdelávania na školách, letných táboroch, workshopoch, konferenciách, víkendovkách, webinároch... inovatívnymi metódami v hybridnom vzdelávacom prostredí. Hľadáme vnútornú motiváciu v deťoch, mladých, učiteľoch..., aby mali chuť rozvíjať sa a nastaviť sa na rast. Je našou ambíciou spolupracovať na tvorbe vzdelávania, byť súčasťou prípravy mladých na povolania v spolupráci s expertami z praxe.
OZ Cesty k podnikaniu
Rosina 1015
IČO: 51634007