Mladý líder 

Ročný kurz animátora/mtz saleziánskeho oratória v Žiline. Pod vedením skúsených lektorov môžeš jedenkrát do mesiaca získať nielen nové vedomosti ale najmä praktické zručnosti  ako hľadať vlastnú cestu, komunikovať, spolupracovať a hlavne rozvíjať svoje kritické myslenie. Chceš vedieť viac? Neváhaj sa pridať a stať sa lídrom . . .