Modelácia vzdelávania k podnikateľstvu

Podnikanie je o tvorbe a jeho úlohou je vytvárať budúcnosť. Výučba k podnikateľstvu by mala byť reálna na každom stupni škôl. Profesor ekonómie Milan Zelený hovorí: „Podnikaniu sa musia učiť deti už od škôlky.“

Je veľmi dôležité zistiť, na čo má dieťa, žiak talent, v zmysle, každý je na niečo chytrý. Každý má schopnosť myslieť, konať podnikavo, premieňať príležitosti na skutočnosť a vytvárať spoločenské, ekonomické hodnoty a robiť dobro. Existuje množstvo techník, ako zistiť vlastné nadanie pre výkon svojho povolania.

Realizácia vzdelávania k podnikateľstvu má praktický vplyv na prípravu profesie. Každý žiak nebude podnikateľom, avšak v reálnom svete práce, aj zamestnávatelia oceňujú spolupatričnosť k podniku. Už Tomáš Baťa chcel mať i zo zamestnancov spolupracovníkov, aj spolumajiteľov firmy.

Výučba podnikateľského spôsobu myslenia a konania pripraví žiakov na orientáciu v neustále sa meniacom svete plnom neistoty, ale i príležitostí.

Súčasná mladá generácia zažíva:

  • výzvy neustálych začiatkov, nových projektov,

  • striedania prác, účasť na viacerých pozíciách,

  • učenie, ako vnímať príležitosti,

  • dôležitosť poznania seba, napojenie sa na svoje silné stránky,

  • vedieť sa sústrediť vo svete, ktorý sústredenie komplikuje,

  • prípravu ako byť odolný a prekonať prekážky.

Získané zručnosti k podnikaniu im poskytnú navigáciu v tomto prostredí a pomôžu žiakom, aby sami seba videli ako podnikateľov zajtrajška, bez ohľadu na to, na akú profesijnú dráhu sa vyberú.